Status prawny i struktura organizacyjna

Status prawny i struktura organizacyjna

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Świętochłowice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60),
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.)

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świętochłowice.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

Opublikowane przez: Dorota Niemiec | Data wprowadzenia: 2020-04-20 23:48:56.
Data wprowadzenia: 2020-04-20 23:48:56
Opublikowane przez: Dorota Niemiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa
ul. Boleslawa Chrobrego 4
41-605 Świętochłowice
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: 32 2452 772
Fax:
e-mail: swietochlowicesp19@wp.pl